”Unga har usel koll på sin privatekonomi”

Att många svenskar har låg kunskap i vardagsekonomi är känt sedan tidigare. Enligt en ny undersökning gjort av FI visar den på en tendens till att ungas osäkerhet kring privatekonomiska frågor ökat de senaste åren. Är det föräldrars eller samhällets ansvar att lära unga om privatekonomi? Har Sverige resurser till att förändra den utveckling vi ser? Vilket förhållningssätt till pengar för föräldrar över till sina barn i rådande skuld- och räntenivå?
 
 
”Unga har usel koll på sin privatekonomi”, så skriver Dagens Industri 2016-03-14. De skriver vidare att ”unga har dålig koll på lån, försäkringar och levnadskostnader – och deras föräldrar med. Det framgår av två omfattande undersökningar om svenskarnas kunskaper i vardagsekonomi.”
 
 
Den första undersökningen gjord av Länsförsäkringar visar att endast varannan vuxen anser sig klara av att ge råd till unga om privatekonomi. Dessutom visar den att sju av tio anser att dagens unga saknar tillräckliga kunskaper på området privatekonomi. Så mycket som åtta av tio anser att privatekonomi bör ges större utrymme i skolan.

 

Den andra undersökningen gjord på uppdrag av Finansinspektionen i början av året visar att även de unga själva anser sig ha dålig koll. Den visar också att ”unga som är på väg att flytta hemifrån saknar i stort sett helt kunskaper om försäkringar och banklån.”

 

När jag läser om resultaten från undersökningarna känner jag stor oro. Det är ett stort problem att endast två av tio unga som bor hos sina föräldrar vet vilka levnadskostnader de skulle ha när de flyttar hemifrån.

 

Har man tittat på nyheterna eller läst dagstidningar senaste åren kan man knappast missat hur bostadspriserna ökat kraftigt under lång tid speciellt i storstadsregionerna. Inte konstigt med tanke på de historiskt låga räntorna. Eftersom ränteläget har bidragit till ökade skulder för hushållen har amorteringskrav diskuterats flitigt och bankerna har blivit hårdare med amortering samt skuldsättningsgrad. Nu krävs en handpenning motsvarande 15 % av köpeskillingen. Det är inte ovanligt idag att en 1:a eller 2:a i Stockholmsområdet kostar runt 90 000 kr per kvadratmeter. De flesta kan utifrån de siffrorna själva räkna ut att om man inte vill bo på mindre än 20 kvadratmeter behöver man en handpenning på minst 270 000 kr. Hur lång tid tar det att spara ihop till 270 000 kr? Undersökningen visar att knappt hälften av alla unga svarade att de sparar långsiktigt till ett eget boende.

 

Jag tycker att det är både angeläget och prioriterat att öka insatserna för att hjälpa unga människor att förstå och förhålla sig till vad som krävs för att med sunda ekonomiska förutsättningar skaffa sig ett boende. FI-undersökningen visar att färre än en av tio säger sig veta säkert vilka försäkringar man behöver eller hur man tar ett banklån. 

Vi ser alltså att det skett en ökning bland ungas osäkerhet kring sin privatekonomi. Undersökningsrapporten visar att den egenupplevda kunskapen är högre bland de som gick gymnasiet 2010 eller tidigare. Det är speciellt kunskapen om försäkringar och kunskap om hur man betalar räkningar som lyfts upp.

Dagens Industri skriver att ”En annan slutsats i FI-undersökningen är att unga som haft eget ansvar för studiebidraget samt pratat ekonomi i hemmet under gymnasietiden i högre grad upplever att de har kunskaper om hur man gör en budget och betalar räkningar. De unga i undersökningen som hade flyttat hemifrån, ansåg sig också i markant högre grad ha kunskaper om privatekonomi.”

Under min tid på Unga Aktiesparare jobbade jag tätt tillsammans med Ung Privatekonomi och dåvarande verksamhetsansvarig Jennifer Ström som jobbade hårt för att utbilda gymansieelever i privatekonomi. Förra året, 2015, slog de rekord  i antal utbildade gymnasieelever som Ung Privatekonomis informatörer träffat. Det året träffade dem över 25 000 gymnasieelever runt omkring i Sveriges gymnasieskolor. Efter de nya undersökningarna som jag nämner ovan förstår jag att finns mycket kvar att göra även om vi är på rätt väg. Det visar tydligt att Ung Privatekonomi behövs och kommer behövas i större utsträckning framöver. Läs gärna mer om projektet Ung Privatekonomi på deras hemsida och boka en kostnadsfri utbildning till din/ditt barns gymnasieskola idag eller tipsa en lärare! http://ungprivatekonomi.se

Notis: Dagens Industri skriver att det i bägge undersökningarna har 1.000 personer tillfrågats i ett statistiskt urval, bland 18- till 69-åringar respektive personer i åldrarna 18 till 24 år.

4-åriga prinsessan Estelles aktieportfölj

Värdet på prinsessans Estelles aktieportfölj har ökat med 70,8 procent sedan starten för fyra år sedan. När Estelle föddes välkomnade Dagens Industri henne med en aktieportfölj som sedan starten slagit Stockholmsbörsen inklusive utdelningar. Totalavkastningen om vi ser till det senaste året har varit -6,0 procent, men Stockholmsbörsen har gått ner hela -9,8 procent.

estelle

På fyra år har värdeökningen i kronor blivit över 70 000 kronor. Startkapitalet för portföljen var den 23 februari 2012 100 000 kronor och portföljens förmögenhet beräknas idag till ca 171 500 kronor.

Portföljen innehåller 10 aktier och innehaven är (med störst innehav först): Assa Abloy, Cloetta, Securitas,Volvo, Handelsbanken, Tele 2, H&M, Atlas Copco, Alfa Laval och investmentbolaget Lundbergs. Lundbergs kommer de att sälja under året i samband med prinsessans födelsedag och köper då istället Kinnevik. Eftersom Lundbergs består av 40 procent fastigheter och fastighetsbranschen var stark det senaste året väljer dem att ta hem vinsten och satsar nu på telekom och internettjänster (Kinnevik). Kinnevik har en högre direktavkastning jämfört med Lundbergs. Kinnevik är även det lägst värderade investmentbolaget i förhållande till substansvärdet.

DI har som tumregel för aktieportföljen att investera i svenska företag, med fokus på stora bolag med bevisat uthållig affärsmodell.

Om du nyligen börjat ditt aktiesparande är detta ett bra exempel på hur man kan bygga en långsiktigt aktieportfölj. Hyfsat stora stabila företag med en affärsidé som är ganska enkel att förstå sig på.

Lycka till!

Bild på Estelle lånad från Expressen, inhämtad 2016-02-23. Textkälla Dagens Industri 2016-02-22, s 20-21.

Hur många gånger har du sagt att du SKA börja spara i aktier?

Har du länge gått och funderat på att börja spara i aktier, men inte kommit till skott? Tycker du att det verkar svårt och riskfyllt? Vet du inte vilka aktier du ska välja? Eller hur mycket du ska investera eller hur du ska få ett så lågt courtage som möjligt?

Tidning

Det kan du lära dig och du kommer ha stor nytta av det. Bästa sättet att lära sig att spara i aktier eller fonder är att gå en grundutbildning i aktiekunskap. Blir du medlem i Unga Aktiesparare för 275 kr per år,(http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/) får du gå deras nybörjarutbildning och avanceradutbildning helt kostnadsfritt. Dessutom får du bättre pris på courtage hos nischade nätmäklare, som Avanza och Nordnet. Vill du inte bli medlem kan du jämföra priser/avgifter här: http://www.finansportalen.se. Därefter finns det mycket bra litteratur om aktiesparande, ”Köp billigt och sälj dyrt” är en bok skriven av min vän Mattias Eriksson, aktieanalytiker från Nordea. Går att köpa boken här: http://www.adlibris.com/se/bok/kop-billigt—salj-dyrt-hur-du-blir-miljonar-pa-aktier-9789187419898. Den riktar sig till dig som har grundläggande kunskap och vill lära dig hur du analyserar företag. Utöver det bör du läsa dagstidningar varje dag, som Dagens Industri och SvD näringsliv.Ta gärna en titt på EFN som sänder både Börslunch och andra intervjuer/program om världsekonomi och privatekonomi. Sist men inte minst finns denna lärorika portal Team Ekonomi här för att hjälpa dig bli en bättre och klokare investerare. Dina aktieplaceringar hänger i allra högsta grad ihop med din privatekonomi som påverkas av en rad andra ekonomiska och politiska faktorer i Sverige och omvärlden.


Tid är enligt mig vår (människans) dyraste och viktigaste resurs. Är du ung har du lång tid framför dig och du har ”råd” att ta risk. Aktiesparande har historiskt sätt visat sig vara den sparform som genererar högst avkastning. Därför tycker jag att du bör börja spara i aktier eller fonder så snart som möjligt. Om frågorna jag beskriver i början gör att du ständigt skjuter upp ditt sparande, börja då enkelt att komma igång genom att regelbundet investera en summa i fem svenska investmentbolag. Då får du en bra förvaltning med låga kostnader. Det finns en rad svenska investmentbolag så sök och ta reda på vilka Du tror på. För att nämna några exempel, Ratos, Melker Schörling, Investor, Industrivärlden, Investment AB Latour.

Lycka till!

Har du koll på de nya Rut- & Rotavdragen?

Förgående år renoverade jag min nyköpta lägenhet och hade då möjlighet att utnyttja rotavdraget på arbetskostnader upp till 50 000 kr. Detta blev en stor kostnadsfördel för mig eftersom många arbetstimmar gick åt för den ganska omfattande renoveringen. Materialkostnaden fick jag dock betala eftersom det inte ingick i Rotavdraget.

Renovering

Detta år har riksdagen beslutat att ändra reglerna för rot- & rutavdrag, detta gjordes i samband med beslutet kring budgeten för 2016.

Följande regler gäller från och med 2016 (i korthet):

– Rotavdraget (subventionsgraden) sänks från 50 % till 30 procent av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder.

– Rutavdraget halveras till 25 000 kronor för personer som inte har fyllt 65 år. (Alltså tidigare 50 000 kronor). Rutavdrag medges fortfarande med 50 procent av arbetskostnaden.
– Den som har fyllt 65 år vid årets ingång kan även i fortsättningen få som mest 50 000 kronor i rutavdrag.
– Lagtexten förtydligas när det gäller städarbete. Rutavdrag godkänns endast för enklare städarbete, annat rengöringsarbete samt flyttstädning.

Rutavdrag godkänns inte för matlagning.

För den som vill utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 000 kronor per person och år för enbart rotarbeten, måste arbetskostnaden uppgå till minst 166 667 kr (30 % x 166 667 kr = 50 000 kr). Tidigare var du tvungen att köpa arbete för 100 000 kronor för fullt utnyttjande av rotavdraget.

Inhämtat från Skatteverket 2016-01-10, https://www.skatteverket.se/omoss/nyheter/2015/nyheter/nyareglerforrotochrutavdrag2016.5.3810a01c150939e893f82f0.html

Intervju Feminvest

Under Almedalsveckan i somras kom jag för första gången i kontakt med nätverket Feminvest. Feminvest är ett nytt investerarnätverk för kvinnor, vars syfte är att främja kvinnors ägande och inflytande på aktiemarknaden. Jag besökte deras seminarium de arrangerade där och jag deltog genom att ställa en fråga till panelen på scen. Min fråga löd: ”hur engagerar vi fler tjejer/kvinnor till att börja spara i aktier?”. En fråga som de varje dag arbetar med att besvara.

Läs min intervju Lisa Sonesson, Feminvest:
lisa

Vad jobbar du med inom Feminvest?

Jag arbetar som projektledare för nätverket, och med tanke på att det här är något vi drog igång i våras har jag tillsammans med några av mina kollegor vart med och byggt upp det ifrån grunden.

Vad var det som fick dig att börja arbeta för Feminvest?

Dels genom att jag har varit med och tagit fram det och drivit fram skapandet av nätverket. Ett nätverk som enligt min mening verkligen behövs! Det finns flera vinster av att få fler kvinnor att bli mer aktiva med sitt investerande, men de delarna som driver mig mest är att försöka skapa en mer jämlik aktiemarknad och att skapa ett ökat inflytande för kvinnor i bolag. Debatter idag handlar ju primärt om att det är för få kvinnor i styrelser, men det är ju faktiskt aktieägarna som röstar fram styrelsen. Så kan man skapa en förändring bland ägarna tror vi att man långsiktigt sätt kan skapa ett trendbrott även i den frågan.

Hur är ert nätverk uppbyggt? (Styrelser, vd etc?)

Som det ser ut nu är Feminvest en del av Laika Consulting. Nätverket drivs av mig, vår vd Ingmar Rentzhog samt vår nya kollega Annou Bergfelt. Till vår hjälp har vi även formgivare och skribenter som tillhör de andra delarna av Laika Consulting. Men hur det ser ut i framtiden får vi se!

Hur finansieras ni?

Vi har valt att låta alla aktiviteter vi anordnar för våra medlemmar vara kostnadsfria. Det här är ett initiativ vi driver där vi vill få så många som möjligt delaktiga. Därav är vi beroende av att hitta samarbetspartners som kan hjälpa oss att dels driva frågan vidare men även finansiellt.

Vad är ert primära syfte?

Syftet med nätverket är att främja kvinnors ägande och inflytande på aktiemarknaden. Att få fler kvinnor att bli engagerade i sitt investerande samt bli bättre på att ta ansvar för sitt kapital.

Hur jobbar ni för att uppfylla det?

Vi tror det är viktigt att kvinnor får mer självförtroende, kunskap, engagemang samt kan inspireras av varandra. Därmed vill vi att Feminvest ska fungera som en mötesplats där man kan träffa andra kvinnor med liknande intressen samt en drivkraft och stöd.

Vad erbjuder ni ert nätverk?

En chans att bli inspirerad. Möjligheten att träffa andra kvinnor med liknande intressen. Samt en chans att påverka. För oss är det viktigt att medlemmarna känner sig delaktiga och kan själva komma med idéer kring vad de vill få ut av att vara medlem. Operativt sett anordnar vi träffar löpande samt går ut med ett nyhetsbrev med aktuella artiklar kring ämnet samt i höstas tog vi även fram en grundläggande aktieskola ”Feminvest Aktieskola” som ges ut via verktyget Daily Bits. Men om man är intresserad av att gå med är det enklaste sättet att hålla sig uppdaterad via vår sajt www.feminvest.nu.

Hur många anställda har ni?

Känns som om jag svarade på det via frågan om hur vi är uppbyggda. ☺

Hur många medlemmar har ni i nätverket?

Laika Consulting har genom åren byggt upp ett starkt nätverk så vi når ut till tusentals kvinnor som är intresserade av investeringar och aktier. Sedan vi lanserade nätverket har vi fått in mängder av nya medlemmar, vilket är riktigt riktigt roligt!

Hur arbetar ni för att locka fler kvinnor till nätverket?

Vi försöker synas i relevanta sammanhang, knyta oss an bra ambassadörer samt vara aktiva i sociala medier. Men självklart är det genom våra träffar vi får allra bäst respons.

Hur ser en ”vanlig” arbetsdag för dig ut?

Väldigt svårt att svara på! Ingen dag är den andra lik! Men det blir självklart en hel del kommunikation med medlemmar och potentiella samarbetspartners, uppdateringar om vad som är aktuellt samt planering för framtida satsningar inom nätverket!

Vad är det roligaste med din roll?

Alla engagerade och inspirerade medlemmar därute som är så pass aktiva! Vet inte hur många mejl och samtal jag fått under den här tiden. Så det känns som om vi verkligen bidrar med något samt att intresset är stort! Det är även kul att se utvecklingen och att det här är en fråga som fler börjat prata om.

Vad har ni för utmaningar och möjligheter?

Självklart är vi i behov att hitta fler samarbetspartners. Men samtidigt är det många som verkligen känner samma sak som vi gör. Vi vill även växa och bli ännu större. Men det är svårt att anordna träffar där alla medlemmar har möjlighet att komma. Så vi kanske ska ha som mål att fylla Globen ☺

Har ni några samarbetspartners och i så fall vilka och vad gör ni tillsammans?

Ja en del men kan bli fler. Vi kan inte gå ut med alla externt än, men den senaste Aktiekvällen anordnade vi tillsammans med Aktiespararna som vi anser är en bra organisation med vettiga värderingar.

Vad ser ni er själva om 5 år?

Dels vill vi ha lokala aktiviteter på fler ställen än i Stockholm, så att vi når ut ännu mer nationellt. Men vi hade gärna spridit nätverket globalt! Men självklart vill vi även se att vi genom vårt nätverk kan se en påverkan!

Hur ska ni nå dit?

Vi vill arbeta nära våra medlemmar, ambassadörer samt samarbetspartners. För det är genom dem vi kan driva utvecklingen framåt.

Tror du att finansmarknaden och ekonomin påverkar er utveckling och i så fall hur mycket?

Om man ser på börsutvecklingen de senaste åren har ju de positiva resultaten självklart gjort fler intresserade. Ju mer turbulent det blir desto mer oroliga blir ju många, och om man ser över riskbenägenhet är det ju antagligen tyvärr så att kvinnor är mindre riskbenägna än män. Så självklart påverkas vi. Dock ska man ha i åtanke att om man ser på frågan långsiktigt är det bevisat att personer som investerat sina pengar i exempelvis aktier med bra spridning har fått en väldigt mycket högre avkastning än de som låtit pengarna ligga stilla på ett vanligt sparkonto.

Tack Lisa! Vill du veta mer om nätverket? Kontakta Lisa, [email protected]

”Shopping på Black Friday”

Idag är det Black Friday och butikerna hoppas på att denna dag ska generera hög omsättning. När jag pratar med min vän från Unga Aktiesparare, Nicklas Andersson, som varit medlem sedan 2007 planerar även han stora inköp! Inte inköp i form av konsumtion, utan inköp i form av investering. I en kort intervju med Nicklas ska vi få reda på hur han shoppar på Black Friday. Förhoppningsvis kan det ge dig inspiration till hur du kan stå emot de många erbjudanden som du med stor sannolikhet kommer att fånga din uppmärksamhet vid flertal tillfällen under dagen.

nicklas

Vad tycker du om Black Friday?
Black Friday är å ena sidan ett kommersiellt jippo från andra sidan pölen USA men å andra sidan så är det ett trevligt startskott på julhandeln likväl som första advent är ett startskott för julstämningen. För oss som gillar börsen är det även en temperaturmätare i ekonomin vad gäller hushållens konsumtion. Detta är en indikator som följs noga på den amerikanska marknaden och som får en påverkan på börsen i allmänhet och konsumtionsexponerade bolag i synnerhet.

Köpte du något förra året på Black Friday?
Förra året kändes det som att Black Friday slog igenom ordentligt i Sverige på bred front. Året dessförinnan så var det en blygsam närvaro. Jag passade på att köpa en iPad som jag senare gav bort i julklapp.

Planerar du att köpa något denna Black Friday? I så fall vad?
I år har denna företeelse slagit än mer rot varvid de flesta detaljhandelsaktörerna har reklam som spelar på Black Friday. Pricerunner.se har till och med en egen kategori ”Black Friday” som samlar samtliga erbjudanden från olika företag. Jag har passat på att köpa en Apple Tv 2nd generation och kommer dessutom handla lite amerikanska aktier då Avanza Bank har valt att erbjuda gratis handel i amerikanska aktier dagen till ära! Ett tips är att kolla vad andra handlar på Black Friday och ställ dig frågan hur du kan kapitalisera på detta konsumtionsbeteende, vem äger dina favoritvarumärken? Exempelvis äger L Brands varumärket Victoria Secret och Unilever äger varumärket Ben & Jerrys.

Är det möjligt för alla att köpa? Hur gör man?
Det är faktiskt lättare än vad man tror att handla amerikanska aktier. USA är världens största finansiella mecka och många av de multinationella börsbolagen återfinns här. Från Sverige kan man med fördel handla amerikanska aktier via en nätmäklare såsom Avanza eller Nordnet till mycket förmånliga priser. Courtaget som är en transaktionskostnad för köp och sälj av värdepapper sänks dessutom till noll under morgondagen hos Avanza som tidigare sagt. Öppna ett konto hos din mäklare om du inte redan har och läs dig till eller hör av dig till institutet för hjälp om du vill handla utländska aktier, det är busenkelt.

Hur mycket pengar behöver man?
Sanningen är den att man faktiskt inte behöver lika mycket pengar som viljestyrka och beslutsamhet. En vanlig missuppfattning är att det inte är någon idé att börja förrän man byggt upp ett kapital. I början är det lättast att bygga upp humankapitalet eller kunskapskapitalet. Learning by doing helt enkelt och fördelen är att det oftast är billigare att göra misstag i början av sin investeringskarriär än i senare skede. Warren Buffet har många uppmärksammade citat men ett av dem lyder ungefär ”Learn from your losses, you paid for them”. Det är en klok tanke vilket anspelar på att man faktiskt fått valuta för sina pengar även om en placering går åt fel håll. Reflektera över ditt beslut, hur du agerade och reagerade och lär dig något av det för att bli en bättre investerare. Den bästa tiden att börja spara är nu, alltid nu! Bestäm en summa pengar som du ska investera varje månad, en hållbar nivå som du inte tummar på. Fortsätt spara så kommer tiden att göra det mesta av jobbet då tiden och avkastningen är de två absolut viktigaste faktorerna.

Vad är fördelen med att göra som du?
Själv månadssparar jag oavsett marknadsklimat. Det innebär att jag inte försöker tajma marknaden utan snarare hitta bra bolag som jag vill äga i ur och skur. Marknaden är nyckfull och det som kan vara ett hot idag kan vara en möjlighet imorgon. Tyvärr är det svårt över tid att tajma toppar och bottnar och det är inte sällan en handfull dagar på året som står för en stor del av den totala avkastningen. Köp bra kvalitetsbolag och spara regelbundet.

Vad är nackdelen?
Många personer som börjar intressera sig för den finansiella marknaden i allmänhet och aktiemarknaden i synnerhet vill tjäna pengar fort. Att spara regelbundet i fina kvalitetsbolag kommer inte dubbla (eller halvera) dina pengar i samma takt som vid roulettbordet utan snarare vara som att se en istapp tina på nordpolen. Låt det ta tid helt enkelt. Paradoxalt kan nackdelen att du inte blir rik över en natt också vara en fördel, risk och avkastning hör nämligen ihop. Kör du 100km/h så kommer du fram senare än om du kör 150km/h men samtidigt minskar du risken för skador om det skulle gå snett. Ett solskensexempel på att långsiktighet kan vara lönsamt är exemplet om Hennes & Mauritz. 10 000 kr investerat i HM 1978 (38 175 kr i dåvarande penningvärde) hade inklusive utdelningar växt till 26 miljoner kronor sommaren 2013.

Vilken är din favoritaktie?
Jag har många favoritaktier men om jag måste välja en så säger jag Hennes & Mauritz. Ett fegt bolag och rekommendera månne men ack så fint ändå. Detta bolag är Stockholmsbörsens pärla som precis börjat etablera sig på andra sidan ekvatorn, lanserar online på bred front och öppnar nya butiker i en hiskelig takt. Motsvarigheten i USA skulle jag säga är Starbucks som säljer 4 miljarder koppar kaffe och växer så det knakar. Bolagen har likvärdiga drag även om de agerar i två vitt skilda branscher.

Hur länge har du sparat i aktier?
Jag har ju sagt att tiden och avkastningen är de två viktigaste faktorerna men tyvärr sparade inte mina föräldrar till mig i värdepapper. Dock fick jag upp intresset vid 16 års ålder och har sedan dess hunnit hålla på i 12 år. Jag önskar att jag började tidigare och jag försöker så gott jag kan att inspirera människor omkring mig i så tidig ålder det bara går. Tiden är den ultimata valutan och pengar gör att man kan leva livet på det sätt man vill, inte måste.

Vad är ditt bästa tips till någon som vill börja spara i aktier?
Bestäm dig för att börja spara! Det första steget är att mentalt bestämma sig för att börja spara och axla rollen som VD för sin egen ekonomi. Öppna en depå hos en nätmäklare eller bank och bestäm en given summa som du sparar varje månad. Denna summa skall inte alterneras och pengarna skall inte tas ut för konsumtion utan sparade pengar är just sparade pengar. Tror du att du kommer behöva nalla från slantarna så minska den månatliga avsättningen till en nivå som du är övertygad om att du kan hålla. Få in mindset att dessa pengar skall jobba för dig och inte tvärtom. Är du i början av din investerarkarriär så är kunskapen extra viktig, gå med i Unga Aktiesparare eller Aktiespararna, läs finanspress och lyssna till ekonominyheterna för att få en känsla för hur marknaden fungerar. Var inte rädd för att fråga om hjälp, förmodligen har du någon inom familjen, släkten eller bland vänner som kan hjälpa dig att komma igång, i annat fall finns förhoppningsvis Unga Aktiesparare eller Aktiespararna på orten.

Vilka aktier och hur många aktier tycker du en nybörjare ska ha i sin portfölj?
Aktiespararna har ett knippe gyllene regler som är en samling goda råd och tips för hur du ska tänka när det kommer till att investera. Följ dessa såsom att förstå vad du köper, spara regelbundet, håll dig informerad, var försiktig med belåning med mera och bygg upp en portfölj på 10-15 bolag för att få en bra riskspridning.

När det kommer till specifika aktier så kan man köpa lite olika bolag i olika branscher. Några bolag som jag tycker är fina ur ett antal olika branscher är :

SEB Bank
Handelsbanken Bank
Assa Abloy Industri
Atlas Copco Industri
Hufvudstaden Fastighet
Intrum Justitia Finansiella tjänster
Betsson Spelsektorn
Hennes & Mauritz Konfektion
Balder Fastighet
Hexagon Mätteknik
Investor Investmentbolag
Skanska Bygg
Fabege Fastighet
Autoliv Industri (bilsäkerhet)
AAK Industri (Specialfetter)

Tack Nicklas Andersson!

En tävling utan förlorare!

AAAA

Eftersom jag sparar på lång sikt har Börs SM inte varit intressant för mig. Jag handlar aktier som jag har som avsikt att behålla länge. Det är ofta aktier i större bolag, som jag finner stabila och välskötta. De anses inte så volatila, dvs. de är aktier vars kurs inte rör sig så drastiskt.

När förfrågan kom om att ställa upp med en tävlingsportfölj i Börs SM, så var min första reaktion att det inte var något för mig. Dagarna innan tävlingens start så pratade jag med en vän från Unga Aktiesparare som talade om att han skulle tävla. Eftersom min tävlingsinstinkt är vad många skulle kalla outhärdlig, var min anmälan inlämnad strax efteråt.

I skrivande stund befinner vi oss i slutspurten, med mindre än en tävlingsmånad kvar. I slutet på november avslutas tävlingen, då har vi haft samma nio aktier i portföljen sedan april månad. Reglerna för Börs SM ändrades detta år och det är inte längre tillåtet att göra några förändringar i portföljen under tävlingsperioden. Vilket innebär att de aktier du väljer i april är dem du tävlar med till uppgörelsen i slutet av november. Med andra ord måste du antingen ha en himla tur eller vara duktig på att förutspå/analysera aktiernas/ företagets utveckling på kort sikt.

I förväg hade jag bestämt mig för att inte bli arg om jag förlorar mina 5 000 kr, som är det belopp som krävs för att delta i Börs SM. 4 500 kr som används för att köpa de aktier du väljer (ca 500 kr investeras i nio aktier). (500 * 9 = 4 500). Resterande 500 kronor är avgiften för att tävla, som ska täcka administration och courtage-kostnader (kostnaden för att köpa aktierna).

Om de tävlingsaktierna jag valt gått bra, får jag tillbaka mina 4 500 kr och min avkastning om jag väljer att sälja aktierna vid tävlingsperiodens slut. Tror jag på en fortsatt positiv utveckling kan jag välja att behålla aktierna i en portfölj hos Aktieinvest, utanför Börs-SM. Går det däremot åt andra hållet, att min portfölj gör förlust pga. en dålig utveckling, kan jag förlora delar eller hela mitt insatta och satsade kapital.

Med min inställning om att jag kan förlora pengarna och min tävlingsinstinkt blev denna tävlingsperiod otroligt lärorik för mig. Oavsett om jag förlorar delar eller hela mitt insatta kapital har jag lärt mig mycket om hur aktier och aktiemarknaden fungerar. Min tävlingsinsikt har gjort att jag följt mina tävlingsaktier nästan dagligen.

I nästa inlägg kommer jag intervjua ansvarig för Börs SM och berätta mer om hur du går tillväga om du vill tävla nästa år. Det kan bli det perfekta tillfället att komma igång med ditt sparande och dina aktieinvesteringar!

Saknar du motivation till att spara dina pengar?

UA UmgängeDet finns en mängd av anledningar till varför vi bör spara en summa varje månad. Även om det endast må vara en liten summa av studiebidraget. Det finns omständigheter som vi inte kan rå över och det kan vara en anledning till varför vi bör spara regelbundet och bygga en pengabuffert.

Lättare sagt än gjort, som man brukar säga. Att spara pengar, istället för att få direkt tillfredsställelse av att konsumera, kan ibland vara svårare än vi tror. Därför kan det vara bra att ha ett mål med sitt sparande. Ibland räcker det inte med att sätta upp ett mål. Det kan bero på att målet ligger långt fram i tiden och att det därför inte känns motiverande att spara till. Vilket kan leda till att vi slarvar med att spara regelbundet.

Det finns många sätt att hitta motivation till att spara pengar, men det är viktigt att hitta det som passar en själv.

Att hitta likasinnade kan vara ett sätt att bli motiverad. När jag för flera år sedan fann Unga Aktiesparare och tog kontakt med förbundet började mitt intresse för sparande och investeringar att växa. Jag fick snabbt nya vänner som var i liknande situation som jag var i då, det vill säga i början av mitt aktiesparande. Mycket av det jag fick höra och lära mig var nytt för mig, men jag var inte ensam om att känna så. Det var fler som sökte inspiration, motivation och kunskap. Sparande och aktier kändes intressant och jag blev motiverad av att prata med andra om avkastning. För mig blev mina mål plötsligt tydligare och jag kände att jag kunde påverka huruvida de skulle gå i uppfyllelse eller inte.

Det finns fler liknande förbund, organisationer och grupper som Unga Aktiesparare att söka upp. Undersök om och vad som finns på ditt gymnasium, universitet eller arbetsplats etc. Om du inte hittar något så kan du starta ett!

Jag rekommenderar varmt Unga Aktiesparare. De har lokalavdelningar runt omkring i Sverige, ofta i närheten av skolor och universitet. För att hitta din närmsta lokalavdelning titta här: http://www.aktiespararna.se/ungaaktiesparare/Om-oss/Lokal-verksamhet/ eller kontakta [email protected]